REGLEMENT OG VILKÅR

Fredrikstad Cup er ett arrangement under Norges Håndballforbund region Øst. Vi følger derfor deres reglement, med noen få endringer. Reglementet kan derfor avvike fra andre regioner i forbundet. Lag fra andre regioner må derfor gjøre seg kjent med endringene før ankomst.

Det er alltid reglementet på denne siden som til enhver til er gjeldende. Reglementet kan endres uten varsel helt frem til første avkast og alle lag er selv ansvarlig for å sjekke reglementet for endringer. Vilkårene for påmelding er gjeldende den datoen påmeldingen er utført.

SUPERKORT OPPSUMMERING

ORGANISASJON OG ARRANGEMENT

ORGANISASJON

Fredrikstad Cup (971 248 048), er en ideell idrettsorganisasjon under eierskap av Østsiden Idrettslag Fredrikstad og som driftes i samarbeid med 28 andre frivillige organisasjoner i Fredrikstad.

Foreningens formål er å drive ulike aktiviteter, arrangementer og events for idrettslag og foreninger i Fredrikstad. Foreningen er en ideell organisasjon uten erverv som formål. All overskudd skal gå tilbake til breddeidretten eller øvrige ideelle organisasjoner i form av investeringer, tilskudd eller avsetninger til fremtidige arrangement.

Daglig leder / Turneringsleder: Sven Helge Hagen
Markedssjef: Steinar Rene Graarud
Logistikksjef: Stian Torp
Sportsjef: Lars Trygve Olsen

I tillegg består organisasjonen av ett større Turneringsutvalg som leder nærmere 900 frivillige i løpet av arrangementet.

BANEOVERSIKT

Kongsten Arena (1-5), Torsnesveien 12 (flerbrukshall)
Kongsten Arena (51-53), Torsnesveien 12 (spilledekke)
Borgehallen (6), Borgeveien 48A (flerbrukshall)
Glemmenhallen (7), Freskoveien 1 (flerbrukshall)
Blomsterøyhallen (8), Enhuusveien 44 (flerbrukshall)
Kvernushallen (9), Kvernhusveien 1 (flerbrukshall)
Gresvikhallen (10), Granliveien 27 (flerbrukshall)
Lislebyhallen (11), Leiegata 17 (flerbrukshall)
DNB Merkur Arena (21-34), Merkurveien 2 (kunstgress)
Øssia Arena (41-47), Lundheimveien 6 (kunstgress)

VILKÅR FOR PÅMELDING

§1 ENDRINGER / AVLYSNING

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap eller skader grunnet force majeure (som streik, blokader, krig, opprør, myndigheter retningslinjer eller lignende).

Ved eventuelle slike hendelser forbeholder Fredrikstad Cup seg retten til å beholde lag og innbetalte avgifter som vil brukes til å gjennomføre arrangementet ved senere anledning. Hvis dette ikke er mulig vil innbetalte beløp tilbakebetales etter at kostnader som arrangementet har pådratt seg er trukket fra.

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer i aktivitetsprogrammet grunnet endringer/avlysninger som skyldes tredjepart.

Fredrikstad Cup forbeholder seg retten til å gjøre endringer i arrangementet helt frem til arrangementsstart.

§2A PÅMELDINGSVILKÅR

Ved over 600 lag, for mange lag i en klasse, for få lag i en klasse, ved mer enn 3 lag fra samme klubb i en klasse eller lignende - står Fredrikstad Cup fritt til å gjøre endringer, som feks endringer i oppsett, klassefordelinger, å sette lag på venteliste eller lignende. Dette vil da selvfølgelig opplyses om til de dette gjelder. Det er i tillegg ett begrenset antall plasser til overnattende lag. Selv om ditt lag er meldt på kan det være fullt - men da vil man så snart som mulig få beskjed om dette.

Fredrikstad Cup forbeholder seg retten til å tildele plass / sette lag på venteliste uten begrunnelse, for å utnytte kapasiteten på arrangementet best mulig.

Vi tildeler plass ut fra når påmeldingen kom inn etter at de er satt i ulike bolker (Dette er fordi det har begrenset antall plasser ut fra hvor store puljene må være, spilletid totalt og overnatting). Bolkene er fordelt slik:

 • Lag som velger overnatting / Lag som ikke velger overnatting
 • Store klubber over 10 lag / Mindre klubber og enkeltlag
 • Alle de ulike klassene

§2B BETALINGSVILKÅR

Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig. Skulle ditt lag velge å trekke seg etter bekreftet påmelding, gjelder følgende gebyr:

 • Påmeldingsavgiften vil ikke refunderes. *
 • Etter 10. april 2019 (ca 2mnd før): Gebyr a 25% av totalsummen. **
 • Etter 1. mai 2019 (ca 1mnd før): Gebyr a 50% av totalsummen. **

* Melder det seg på ett lag som tar over den aktuelle plassen, tilbakeføres påmeldingsavgiften. Dette gjelder hvis ditt lag trekker seg før 1. februar. Etter 1. februar tilbakeføres den ikke.

** Melder det seg på ett lag som tar over den aktuelle plassen, faktureres kun påmeldingsavgiften x 2. (Gjelder etter 10. april)

NB! Vi refunderer selvfølgelig som tidligere cupkort som er bestillt for mye etter bestillingsfristen, da det er mulig å gjøre mindre endringer helt frem til 14. dager før cupstart. Dette gjelder så lenge laget fremdeles deltar. Melder man av laget, gjelder standard avmeldingsvilkår som beskrevet over. Kan man dokumentere sykdom, refunderer vi selvfølgelig også helt frem til innsjekking for de det gjelder. Det er ikke anledning til å bytte kategori på hele laget etter bestillingsfrist.

CUP OG ORDENSREGLEMENT

§3 GENERELT

FC følger Norges Håndballforbund Region Østs reglement med de endringer/ tillegg som er angitt under.

Dommeroppsett for FC er foretatt av arrangøren. Alle dommere og dommeransvarlig er nøytrale.

Kampoppsett for FC er foretatt av arrangøren. Oppsett (pulje/klasser/sluttspill) er satt opp nøytralt.

Jury for FC oppnevnes av arrangøren, og kan listes opp ved forespørsel. Sportsleder er juryleder.

Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på området og skoler. Overtredelse kan medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder i hallene og for arrangementet forøvrig. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.

Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere - og evt. funksjonsforbud for ledere - i resterende kamper under arrangementet og/eller bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar og lignende.

FC er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet. FC kan heller ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.

§4 BETALINGER

Alt utestående med FC må være betalt før 1. kamp.

§5A SPILLERE - TILHØRIGHET

Alle lag skal levere inn en komplett spiller/deltagerliste ved innsjekking. Dette skal gjøres før første kamp. Man kan ikke endre, eller legge til spillere på en spillerliste etter første kamp.

En spiller kan kun spille på ett -1- lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra en klubb i forskjellige klasser.

Det gis noen unntak i aktivitetsserien. Dette må eventuelt søkes om i forkant. Det er ikke tillatt å melde på lag med mindre enn 6 spillere per lag. Altså er det ikke tillatt å melde på to lag, med ti spillere totalt.

Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHFs liste ved arrangementstart.

Spilleroverganger meldt inn, godkjent av NHF og alle parter - godkjennes også for spill i Fredrikstad Cup, selv om disse i utgangspunktet trer i kraft 1/7. Det er heller ingen krav om at karantenetiden må fullføres før FC. Dette er ihht § 12 pkt. 2 "I karantenetiden (jfr § 9) kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper. I karantenetiden kan spilleren delta for sin nye klubb i turneringer.*)" (Mer info her)

Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong iht. NHFs liste ved arrangementstart.

§5B SPILLERE - ANTALL

Lag t.o.m. 14 år kan benytte seg av 14 spillere til hver kamp.
Lag f.o.m. 15 år kan benytte seg av 16 spillere til hver kamp.

Det er ingen begrensning på masimalt antall spillere i troppen. Det er heller ingen begrensninger i "nedre antall" ved kamp, men det _må_ være minimum 7 spillere registrert på laget ved påmelding. Det er dermed ikke mulig å melde på ett lag med mindre enn syv spillere. (Feks to lag med 6 spillere på hver)

§6 KAMPGJENNOMFØRING


Klasse 9 – 11 år  :  1 x 15 min
Klasse 12 – 14 år  :  1 x 20 min
Klasse 15 år – Senior  :  2 x 14 min


Sluttspill 12 – 14 år  :  2 x 12 min
Slutspill 15 år – Senior  :  2 x 14 min

Klasse 9 – 11 år  :  6’er håndball (5 + 1) Nedsenket høyde på mål
Klasse 12 år – Senior  :  7’er håndball, Sluttspill


Jenter 9 år  :  00 / 45cm - 47cm
Jenter 10 – 12 år  :  0 / 47cm - 49cm
Jenter 13 – 14 år  :  1 / 50cm - 52cm
Jenter 15 år – Senior  :  2 / 54cm - 56cm
Gutter 9 år  :  00 / 45cm - 47cm
Gutter 10 – 12 år  :  0 / 47cm - 49cm
Gutter 13 – 14 år  :  1 / 50cm - 52cm
Gutter 15 - 16 år  :  2 / 54cm - 56cm
Gutter 17 år – Senior  :  3 / 58cm - 60cm

* NB! Det er noen endringer i ballstørrelse fra tidligere år. Endringene er i henhold til forbundets reglement.

Timeout er ikke tillatt! Dommer kan stoppe tiden ved skader, eventuell usportslig oppførsel og lignende.

Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne, kan dette medføre walkover.

Lag nevnt først starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet og skal stille med ball.

Ved draktlikhet bytter sistnevnte lag. Husk å sjekke lister for drakter - ta med reservedrakter og ball til kampene.

Det er forbudt med frimerke i klassene 9 – 16 år

Det er ikke tillatt å benytte fotballsko med metall/skruknotter. Det er ingen øvrige begrensninger på skotøy.

Det er ikke tillatt å bruke hansker eller lignende - som ikke er en del av det vanlige håndballutstyret.

§6A SLUTTSPILL

1. og 2. plass i hver klasse går til A-sluttspill.
3. og 4. plass i hver klasse går til B-sluttspill.
Det er noen unntak for dette i 2017. Se sluttspilloppsettet.

I de klassene hvor det ikke er påmeldt mer en 7 lag vil det bli avholdt seriespill alle-mot-alle. Det vil deretter avholdes et A-sluttspill for å avgjøre vinneren av serien.

I klassene G18, DSA og DSB avholdes det kun ett (A) sluttspill.

FC kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i enkelte klasser av sportslige hensyn. Ved slike endringer og endringer i kampoppsett for øvrig vil dette bli opplyst pr sms til oppgitt lagleder.

§6B SLUTTSPILL - LIKT RESULTAT

Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved en full 3 minutters spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre oppkast av ball mellom en spiller fra hvert lag ved avkast. Er det fremdeles ikke avgjort en vinner etter denne omgangen, gjentas prosessen en gang til. Ved en 3.ekstraomgang vil kampen bli avgjort på «sudden-death» (laget som scorer mål først står igjen som vinner).

§6C POENG

2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort – 0 poeng for tap.

Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3)

1. Poeng i innbyrdes oppgjør.
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i samtlige kamper
5. Flest scorede mål i samtlige kamper
6. Loddtrekning

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.

§8 PROTEST

Ved eventuell protest må denne innleveres juryen i administrasjonen i Kongstenhallen, eller på Merkurbanen omgående etter kampslutt - med et protestgebyr pålydende 700 NOK vedlagt. For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder. (Jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller).

Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter beste evne opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort ifra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.

§9 KLISTERBRUK

All bruk av klister eller andre lignende produkter eller hjelpemidler er forbudt i klassen t.o.m. 14 år iht. Norges Håndballforbunds reglement og retningslinjer. For de resterende klassene er det kun tillatt med vannbasert (lyst) klister.

Skulle et av lagene påføre dette og ballen brukes i kampgjennomføringen er en protest kun gyldig hvis ansvarlig dommer gjøres oppmerksom før/under kampgjennomføringen. I praksis gir ikke dette et lag mulighet til å protestere på feil bruk av klister hvis man ikke har påklaget dette før/underveis i en kampgjennomføring.

Vi anbefaler alle lag å følge de klister retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall. FC kan hvis nødvendig legge restriksjoner på klisterbruk på baner og alle lag forplikter seg til å følge dette.

All brudd på klisterreglementet vil medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt reglementet.

I tillegg vil dette medføre et gebyr pålydende 1000 NOK ved første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse kan dette medføre at det aktuelle laget utestenges fra arrangementet og alle kamper strykes.

Alle straffegebyr må innbetales før neste kamp skal spilles.

§10 DISPENSASJONER

 • Må allerede være innvilget av aktuell region
 • Må være innvilget for inneværende sesong 2017/2018 eller neste 2018/2019.
 • Må være innvilget i aktuell spilleform (akt. serie el. sluttspill)
 • Kjønndispensasjoner godkjennes kun i klassene 9 til 11 år.
 • Må være søkt om hos FC, skriftlig innen 10. mai.

Det er kun tillatt med en -1- spiller med dispensasjon pr lag.

Med unntak av aktivitetsserien (9 – 11 år) hvor det er tillatt med flere dispensasjoner pr lag. Det er allikevel kun tillatt med en spiller på banen med dispensasjon om gangen.

Det kan søkes om to -2- eller fler spillere med dispensasjon pr lag. Da vil alle kamper og derav poeng være gjeldende, men det aktuelle laget vil automatisk bli plassert sist i sin gruppe. Medfører dette en plass i et sluttspill vil man automatisk tape kampen.

FC forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner gitt. Klubben forplikter seg til å ha dokumentert dispensasjonsgodkjenning for fra NHF tilgjengelig ved hver kamp. Anbefales å ha det liggende i laglederperm.

Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

FC godkjenner dispensasjoner da dette er en avslutningscup for alle lag og klubber, og man tillater kun dispensasjoner allerede gitt av NHF for å opprettholde den sportslige rettferdigheten.

§11 KÅRING AV ÅRETS KLUBB

Kåring av årets klubb er avviklet i 2020 og er erstattet med premie i hver klasse.c

§13 KARANTENE VED DIREKTE RØDT KORT

Ved direkte rødt kort skal den aktuelle spilleren automatisk stå over neste kamp.

Rødt kort kan, dersom dommer anser hendelsen for det røde kortet som særdeles grov, resultere i flere kampers karantene eller utestengelse fra cupen. Dette blir avgjort av den sportslige jury utnevnt av FC. Det vil ikke bli innhentet informasjon om hendelsen uttennom dommerens rapport etter kamp, med mindre hendelsen kvalifiserer til utestengelse fra arrangementet i sin helhet. Juryens bestemmelse kan ikke bestrides. Gjelder også kampens siste spilleminutt.