REGLEMENT OG VILKÅR

REGLEMENT

Fredrikstad Cup er ett arrangement under Norges Håndballforbund region Øst. Vi følger derfor deres reglement, med noen få endringer. Reglementet §3 og utover (det som er relevant for gjennomføringen) kan endres uten varsel helt frem til første avkast og alle lag er selv ansvarlig for å sjekke reglementet for endringer. Vilkårene for påmelding (§1 og §2) er gjeldende den datoen påmeldingen er utført. Eventuelle endringer varsles til kontaktperson.

SIST OPPDATERT 25 MAI 2022 (§11)

ORGANISASJON OG ARRANGEMENT

ORGANISASJON

Fredrikstad Cup (971 248 048), er en ideell idrettsorganisasjon under eierskap av Østsiden Idrettslag Fredrikstad og som driftes i samarbeid med 28 andre frivillige organisasjoner i Fredrikstad.

Foreningens formål er å drive ulike aktiviteter, arrangementer og events for idrettslag og foreninger i Fredrikstad. Foreningen er en ideell organisasjon uten erverv som formål. All overskudd skal gå tilbake til breddeidretten eller øvrige ideelle organisasjoner i form av investeringer, tilskudd eller avsetninger til fremtidige arrangement.

Daglig leder / Turneringsleder: Sven Helge Hagen
Markedssjef: Steinar Lagestrand Graarud
Logistikksjef: Stian Torp
Sportsjef: Lars Trygve Olsen

I tillegg består organisasjonen av ett større Turneringsutvalg som leder nærmere 900 frivillige i løpet av arrangementet.

BANEOVERSIKT

Kongsten Arena (1-5), Torsnesveien 12 (flerbrukshall)
Kongsten Arena (51-53), Torsnesveien 12 (spilledekke)
Borgehallen (6), Borgeveien 48A (flerbrukshall)
Glemmenhallen (7), Freskoveien 1 (flerbrukshall)
Blomsterøyhallen (8), Enhuusveien 44 (flerbrukshall)
Kvernushallen (9), Kvernhusveien 1 (flerbrukshall)
Gresvikhallen (10), Granliveien 27 (flerbrukshall)
Lislebyhallen (11), Leiegata 17 (flerbrukshall)
DNB Merkur Arena (21-34), Merkurveien 2 (kunstgress)
Øssia Arena (41-47), Lundheimveien 6 (kunstgress)

VILKÅR FOR PÅMELDING

§1 ANSVAR

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for tap, skader eller endringer i tilbudet som skyldes tredjepart, force-majoure og/eller Covid-19.

Fredrikstad Cup kan beholde lag og innbetalte avgifter for å gjennomføre arrangementet ved senere anledning ved behov. (I 2020 og 2021 ble alt refundert og påmelding overført til neste år for lag som ønsket det)

Fredrikstad Cup kan gjøre endringer i arrangementet og spilltilbudet helt frem til arrangementsstart.

§2 PÅMELDINGSVILKÅR

Fredrikstad Cup kan tildele plass / sette lag på venteliste uten begrunnelse, for å utnytte kapasiteten på overnatting, spillebaner med mer. Det brukes en fordelingsnøkkel basert på ulike kriterier (ikke kun påmeldingstidspunkt)

Lag kan ikke endre spilltilbud eller kategori (overnatting / ikke overnatting) etter bekreftet påmelding.

Påmeldingsavgiften må være betalt innen forfall for at plassen skal være bekreftet. Trekker laget seg etter dette gjelder følgende:

  • Påmeldingsavgiften vil ikke refunderes *.
  • Senere enn 1. april 2022: kr. 2500 (ved overnatting) / kr. 1250 (uten overnatting) + påmeldingsavgift **
  • Senere enn 1. mai 2022: kr. 5000 (ved overnatting) / kr. 2500 (uten overnatting) + påmeldingsavgift **

* Erstatter vi laget med et nytt før 1. april vil påmeldingsavgiften refunderes.

** Erstatter vi laget med et nytt vil kun påmeldingsavgiften ikke refunderes.

Lag som deltar kan gjøre endringer i deltakerkort frem til 20. mai 2022. Ved dokumentasjon på sykdom vil deltakerkort refunderes frem til innsjekking.

CUP OG ORDENSREGLEMENT

§3 GENERELT

FC følger Norges Håndballforbund Region Østs reglement med tilpasninger.

Alle oppsett er satt opp nøytralt av FC.

Jury er oppnevnt av FC. Sportslig leder er juryleder.

Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet. Overtredelse kan medføre hjemsendelse uten at FC er erstatningspliktig.

Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder på alle områder. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.

Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere - og evt. funksjonsforbud for ledere - i resterende kamper under arrangementet og/eller bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar og lignende.

FC er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet. FC kan heller ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.

§5A SPILLERE - TILHØRIGHET

Alle lag skal levere inn en komplett spiller/deltagerliste ved innsjekking. Dette skal gjøres før første kamp. Man kan ikke endre, eller legge til spillere på en spillerliste etter første kamp.

En spiller kan kun spille på ett -1- lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra en klubb i forskjellige klasser.

Det gis noen unntak i aktivitetsserien. Dette må eventuelt søkes om i forkant. Det er ikke tillatt å melde på lag med mindre enn 6 spillere per lag. Altså er det ikke tillatt å melde på to lag, med ti spillere totalt.

Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHFs liste ved arrangementstart.

Spilleroverganger meldt inn, godkjent av NHF og alle parter - godkjennes også for spill i Fredrikstad Cup, selv om disse i utgangspunktet trer i kraft 1/7. Det er heller ingen krav om at karantenetiden må fullføres før FC. Dette er ihht § 12 pkt. 2 "I karantenetiden (jfr § 9) kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper. I karantenetiden kan spilleren delta for sin nye klubb i turneringer.*)" (Mer info her)

Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong iht. NHFs liste ved arrangementstart.

§5B SPILLERE - ANTALL

Lag t.o.m. 14 år kan benytte seg av 14 spillere til hver kamp.
Lag f.o.m. 15 år kan benytte seg av 16 spillere til hver kamp.

Det er ingen begrensning på masimalt antall spillere i troppen. Det er heller ingen begrensninger i "nedre antall" ved kamp, men det _må_ være minimum seks spillere registrert på laget ved påmelding. Det er dermed ikke mulig å melde på ett lag med mindre enn seks spillere. (Feks to lag med fem spillere på hver)

§6 KAMPGJENNOMFØRING


Klasse 9 – 11 år  :  1 x 15 min
Klasse 12 – 14 år  :  1 x 20 min
Klasse 15 år – Senior  :  2 x 14 min


Sluttspill 13 – 14 år  :  2 x 12 min
Slutspill 15 år – Senior  :  2 x 14 min

Klasse 9 – 11 år  :  6’er håndball (5 + 1) Nedsenket høyde på mål
Klasse 12 år  :  6’er håndball (5 + 1).
Klasse 13 år – Senior  :  7’er håndball, Sluttspill


Jenter 9 år  :  00 / 45cm - 47cm
Jenter 10 – 12 år  :  0 / 47cm - 49cm
Jenter 13 – 14 år  :  1 / 50cm - 52cm
Jenter 15 år – Senior  :  2 / 54cm - 56cm
Gutter 9 år  :  00 / 45cm - 47cm
Gutter 10 – 12 år  :  0 / 47cm - 49cm
Gutter 13 – 14 år  :  1 / 50cm - 52cm
Gutter 15 - 16 år  :  2 / 54cm - 56cm
Gutter 17 år – Senior  :  3 / 58cm - 60cm

* NB! Det er noen endringer i ballstørrelse fra tidligere år. Endringene er i henhold til forbundets reglement.

Timeout er ikke tillatt! Dommer kan stoppe tiden ved skader, eventuell usportslig oppførsel og lignende.

Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne, kan dette medføre walkover.

Lag nevnt først starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet og skal stille med ball.

Ved draktlikhet bytter sistnevnte lag. Husk å sjekke lister for drakter - ta med reservedrakter og ball til kampene.

Det er forbudt med frimerke i klassene 9 – 16 år

Det er ikke tillatt å benytte fotballsko med metall/skruknotter. Det er ingen øvrige begrensninger på skotøy.

Det er ikke tillatt å bruke hansker eller lignende - som ikke er en del av det vanlige håndballutstyret.

§6A SLUTTSPILL

1. og 2. plass i hver klasse går til A-sluttspill.
3. og 4. plass i hver klasse går til B-sluttspill.
Det er noen unntak for dette avhengig av tilgjengelig kapasitet. Se kampoppsettet.

I de klassene hvor det ikke er påmeldt mer en 7 lag vil det bli avholdt seriespill alle-mot-alle. Det vil deretter avholdes et A-sluttspill for å avgjøre vinneren av serien.

I klassen DSA og DSB avholdes det kun ett (A) sluttspill.

FC kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i enkelte klasser av sportslige hensyn. Ved slike endringer og endringer i kampoppsett for øvrig vil dette bli opplyst pr sms til oppgitt lagleder.

§6B SLUTTSPILL - LIKT RESULTAT

Blir resultatet i sluttspillet uavgjort, avgjøres kampen ved en full 3 minutters spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre oppkast av ball mellom en spiller fra hvert lag ved avkast. Er det fremdeles ikke avgjort en vinner etter denne omgangen, gjentas prosessen en gang til. Ved en 3.ekstraomgang vil kampen bli avgjort på «sudden-death» (laget som scorer mål først står igjen som vinner).

§6C POENG

2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort – 0 poeng for tap.

Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3)

1. Poeng i innbyrdes oppgjør.
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i samtlige kamper
5. Flest scorede mål i samtlige kamper
6. Loddtrekning

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.

§8 PROTEST

Ved eventuell protest må denne innleveres juryen i administrasjonen i Kongstenhallen, eller på Merkurbanen omgående etter kampslutt - med et protestgebyr pålydende 700 NOK vedlagt. For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder. (Jury kan se bort i fra dette ved spesielle tilfeller).

Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter beste evne opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort ifra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.

§9 KLISTERBRUK

All bruk av klister eller andre lignende produkter eller hjelpemidler er forbudt i klassen t.o.m. 14 år iht. Norges Håndballforbunds reglement og retningslinjer. For de resterende klassene er det kun tillatt med vannbasert (lyst) klister.

Skulle et av lagene påføre dette og ballen brukes i kampgjennomføringen er en protest kun gyldig hvis ansvarlig dommer gjøres oppmerksom før/under kampgjennomføringen. I praksis gir ikke dette et lag mulighet til å protestere på feil bruk av klister hvis man ikke har påklaget dette før/underveis i en kampgjennomføring.

Vi anbefaler alle lag å følge de klister retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall. FC kan hvis nødvendig legge restriksjoner på klisterbruk på baner og alle lag forplikter seg til å følge dette.

All brudd på klisterreglementet vil medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt reglementet.

I tillegg vil dette medføre et gebyr pålydende 1000 NOK ved første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse kan dette medføre at det aktuelle laget utestenges fra arrangementet og alle kamper strykes.

Alle straffegebyr må innbetales før neste kamp skal spilles.

§10 DISPENSASJONER

  • Må allerede være innvilget av aktuell region
  • Må være innvilget for inneværende sesong 2017/2018 eller neste 2018/2019.
  • Må være innvilget i aktuell spilleform (akt. serie el. sluttspill)
  • Kjønndispensasjoner godkjennes kun i klassene 9 til 11 år.
  • Må være søkt om hos FC, skriftlig innen 10. mai.

Det er kun tillatt med en -1- spiller med dispensasjon pr lag.

Med unntak av aktivitetsserien (9 – 11 år) hvor det er tillatt med flere dispensasjoner pr lag. Det er allikevel kun tillatt med en spiller på banen med dispensasjon om gangen.

Det kan søkes om to -2- eller fler spillere med dispensasjon pr lag. Da vil alle kamper og derav poeng være gjeldende, men det aktuelle laget vil automatisk bli plassert sist i sin gruppe. Medfører dette en plass i et sluttspill vil man automatisk tape kampen.

FC forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner gitt. Klubben forplikter seg til å ha dokumentert dispensasjonsgodkjenning for fra NHF tilgjengelig ved hver kamp. Anbefales å ha det liggende i laglederperm.

Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

FC godkjenner dispensasjoner da dette er en avslutningscup for alle lag og klubber, og man tillater kun dispensasjoner allerede gitt av NHF for å opprettholde den sportslige rettferdigheten.

§11 KARANTENE VED RØDT OG BLÅTT KORT

Ved diskvalifikasjon (direkte rødt kort i tillegg til blått kort) skal den aktuelle spilleren automatisk stå over neste kamp.

3x2 min, som resulterer i rødt kort, samt ordinært rødt kort (uten blått) medfører ikke ytterligere straff utover den kampen bestrafningen ilegges.

Rødt kort fulgt opp med blått kort kan, dersom dommer anser hendelsen som særdeles grov, resultere i flere kampers karantene eller utestengelse fra cupen. Dette blir avgjort av den sportslige jury utnevnt av FC. Det vil ikke bli innhentet informasjon om hendelsen utenom dommerens rapport etter kamp, med mindre hendelsen kvalifiserer til utestengelse fra arrangementet i sin helhet. Juryens bestemmelse kan ikke bestrides.