PERSONVERNERKÆRING

Oppdatert 12. september 2018

Fredrikstad Cup (971 248 068) er en ideell organisasjon, drevet av Østsiden Idrettslag Fredrikstad.

1. Innledning:

Fredrikstad Cup ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Denne erklæringen gjelder fredrikstadcup.no og ikke våre tilhørende partnere. Se deres personvernerklæringer for mer informasjon om hvordan dine data behandles på deres systemer.

2. Hvilke data har vi:

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du gjennomfører en påmelding, registrering av lagsinformasjon, oppsett av varslinger - som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi vil aldri be om sensitive data som fødselsnummer, passord eller annet.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som for eksempel via våre epostløsninger, chat og telefon.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Profixio, Facebook og Google. Partnerne gir oss ulik informasjon om brukermønster og data.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg.

3. Hva bruker vi dataene til:

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • 1. Tilby nettside og annonser: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og annonser til deg, som for eksempel ditt teknisk utstyr. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og i våre annonser til hva vi tror du er interessert i.
 • 2. Påmelding og registrering av lagsinformasjon: Vi bruker opplysninger du oppgir ved påmelding og registrering, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du oppdatere din informasjon. Denne informasjonen deler vi med Profixio for å tilby en fullverdig løsning.
 • 3. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 • 4. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • 5. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg varslinger og informasjon. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre disse mest mulig relevant for deg. Vi vil også sende deg informasjon fra våre Partnere, med mindre du har motsatt deg dette.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

4. Hvem deler vi med:

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som vår IT leverandør (Domeneshop), CRM (Profixio), Lagring (Dropbox) og Chat (Tidio Chat).

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5. Hvor lenge vi lagrer:

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Vi lagrer data om våre kunder maksimalt i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

Du kan når som helst be oss om å slette eller anonymisere dine data som vi har samlet inn eller som du har gitt oss. Se dine rettigheter under.

6. Dine rettigheter:

Du kan ha rett til å be oss om:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Dette kan være med bakgrunn i at vi ikke kan levere dine forespurte tjenester uten å lagre ett minimum av data.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Cookies:

Vi bruker ikke cookies på våre nettsider. Vi bruker sessions i visse tilfeller for å lagre data midtertidig.

Våre partnere som nevnt tidligere, kan benyttes seg av Cookies i deres tjenesteleveranse til oss for å sikre analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8. Endringer:

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.