PÅMELDINGSSKJEMA 2021

Takk for at du vil melde interesse for ett eller flere lag til Norges største håndballfest i 2021. Følg den enkle fremgangsmåten under og du vil i løpet av kort tid få en tilbakemelding fra oss om ditt lag har fått plass. Vi hører selvfølgelig fra oss så fort som mulig, senest i løpet av to virkedager.

Trenger du bistand?

Ring 4000 1722 så kan vi hjelpe deg med en gang.
Du kan også sende oss en epost

Velg klubb og kategori 1. Velg klubb og ønsket kategori
Fyll ut kontaktperson 2. Fyll ut informasjon om kontaktperson

Kontaktperson er den som vil motta all informasjon om de lagene som meldes på. Dette kan enkelt endres for hvert lag senere.

Velg antall lag 3. Velg antall lag i hver klasse
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er svært viktig at man velger riktig klasse. Se derfor på årstallet etter klassebetegnelsen.)

Bekreft påmeldingen 4. Se over og bekreft påmelding

Det er viktig at inntastet informasjon er korrekt. Ved å klikke på den røde knappen bekreftes derfor at påmeldingen er korrekt og at du aksepterer vilkårene for påmelding (under) og personvernerklæringen. Det er vilkårene angitt ved påmeldingstidspunktet som gjelder. Disse er vedlagt ved bekreftelse på påmelding.

NB! Har du allerede bekreftet en overføring fra 2020 til 2021 trenger du ikke å melde på laget på nytt!

 

§1 ENDRINGER / AVLYSNING

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap eller skader grunnet endringer/avlysninger som skyldes tredjepart, force-majoure og/eller Covid-19.

Fredrikstad Cup vil ved avlysning grunnet force-majoure forbeholde seg retten til å beholde lag og innbetalte avgifter som vil brukes til å gjennomføre arrangementet ved senere anledning (ikke tidsbegrenset).

Tillegg om Covid-19: Om Fredriktsad Cup må avlyses grunnet forbud og/eller råd fra myndighetene som gjør gjennomføringen vesentlig vanskelig grunnet Covid-19 - vil vi tilbakebetale alle deltakeravgifter (A, B kort + Konsertbilletter) uten avkortning. Påmeldingsavgiften vil overføres til neste års arrangement eller refunderes etter en avregning mot eventuelle statlige tilskuddsordninger.

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer i aktivitetsprogrammet grunnet endringer/avlysninger som skyldes tredjepart, force-majoure og/eller Covid-19.

Fredrikstad Cup forbeholder seg retten til å gjøre endringer i arrangementet helt frem til arrangementsstart.

§2A PÅMELDINGSVILKÅR

Ved over 600 lag, for mange lag i en klasse, for få lag i en klasse, ved mer enn 3 lag fra samme klubb i en klasse eller lignende - står Fredrikstad Cup fritt til å gjøre endringer, som feks endringer i oppsett, klassefordelinger, å sette lag på venteliste eller lignende. Dette vil da selvfølgelig opplyses om til de dette gjelder. Det er i tillegg ett begrenset antall plasser til overnattende lag. Selv om ditt lag er meldt på kan det være fullt - men da vil man så snart som mulig få beskjed om dette.

Fredrikstad Cup forbeholder seg retten til å tildele plass / sette lag på venteliste uten begrunnelse, for å utnytte kapasiteten på arrangementet best mulig.

Vi tildeler plass ut fra når påmeldingen kom inn etter at de er satt i ulike bolker (Dette er fordi det har begrenset antall plasser ut fra hvor store puljene må være, spilletid totalt og overnatting). Bolkene er fordelt slik:

  • Lag som velger overnatting / Lag som ikke velger overnatting
  • Store klubber over 10 lag / Mindre klubber og enkeltlag
  • Alle de ulike klassene

§2B BETALINGSVILKÅR

Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig. Skulle ditt lag velge å trekke seg etter bekreftet påmelding, gjelder følgende gebyr:

  • Påmeldingsavgiften vil ikke refunderes. *
  • Etter 1. april 2021 (ca 2mnd før): Gebyr a 25% av totalsummen. **
  • Etter 1. mai 2021 (ca 1mnd før): Gebyr a 50% av totalsummen. **

* Melder det seg på ett lag som tar over den aktuelle plassen, faktureres kun påmeldingsavgiften x 2. (Gjelder etter 3. april)

NB! Vi refunderer selvfølgelig som tidligere cupkort som er bestillt for mye etter bestillingsfristen, da det er mulig å gjøre mindre endringer helt frem til 14. dager før cupstart. Dette gjelder så lenge laget fremdeles deltar. Melder man av laget, gjelder standard avmeldingsvilkår som beskrevet over. Kan man dokumentere sykdom, refunderer vi selvfølgelig også helt frem til innsjekking for de det gjelder. Det er ikke anledning til å bytte kategori på hele laget etter bestillingsfrist.

§3 / §11 - GJENNOMFØRING

Fredrikstad Cup følger Norges Håndballforbunds reglement, med noen lokale justeringer. For hele turneringsreglementet se her - www.fredrikstadcup.no/reglement