PÅMELDINGSSKJEMA 2022

Takk for at du vil melde interesse for ett eller flere lag til Norges største håndballfest i 2022. Fyll ut informasjonen under og vi vil i løpet av kort tid høre fra oss om vi har plass til deres lag eller ikke.

Trenger du bistand?

Ring 4000 1722 så kan vi hjelpe deg med en gang.
Du kan også sende oss en epost eller chatte med oss (nede til høyre)

Velg klubb og kategori 1. Velg klubb og ønsket kategori
Fyll ut kontaktperson 2. Fyll ut informasjon om kontaktperson

Kontaktperson er den som vil motta all informasjon om de lagene som meldes på. Dette kan enkelt endres for hvert lag senere.

Velg antall lag 3. Velg antall lag i hver klasse
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er svært viktig at man velger riktig klasse. Se derfor på årstallet etter klassebetegnelsen.

Bekreft påmeldingen 4. Se over og bekreft påmelding

Det er viktig at inntastet informasjon er korrekt. Ved å klikke på den røde knappen bekreftes derfor at påmeldingen er korrekt og at du aksepterer vilkårene for påmelding (under) og personvernerklæringen. Det er vilkårene angitt ved påmeldingstidspunktet som gjelder. Disse er vedlagt ved bekreftelse på påmelding.

NB! Har du allerede bekreftet en overføring fra 2021 til 2022 trenger du ikke å melde på laget på nytt!

 

§1 ANSVAR

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for tap, skader eller endringer i tilbudet som skyldes tredjepart, force-majoure og/eller Covid-19.

Fredrikstad Cup kan beholde lag og innbetalte avgifter for å gjennomføre arrangementet ved senere anledning ved behov. (I 2020 og 2021 ble alt refundert og påmelding overført til neste år for lag som ønsket det)

Fredrikstad Cup kan gjøre endringer i arrangementet og spilltilbudet helt frem til arrangementsstart.

§2 PÅMELDINGSVILKÅR

Fredrikstad Cup kan tildele plass / sette lag på venteliste uten begrunnelse, for å utnytte kapasiteten på overnatting, spillebaner med mer. Det brukes en fordelingsnøkkel basert på ulike kriterier (ikke kun påmeldingstidspunkt)

Lag kan ikke endre spilltilbud eller kategori (overnatting / ikke overnatting) etter bekreftet påmelding.

Påmeldingsavgiften må være betalt innen forfall for at plassen skal være bekreftet. Trekker laget seg etter dette gjelder følgende:

  • Påmeldingsavgiften vil ikke refunderes.
  • Senere enn 1. april 2022: kr. 2500 (ved overnatting) / kr. 1250 (uten overnatting) + påmeldingsavgift *
  • Senere enn 1. mai 2022: kr. 5000 (ved overnatting) / kr. 2500 (uten overnatting) + påmeldingsavgift *

* Erstatter vi laget med et nytt før 1. april vil påmeldingsavgiften refunderes.

** Erstatter vi laget med et nytt vil kun påmeldingsavgiften ikke refunderes.

Lag som deltar kan gjøre endringer i deltakerkort frem til 20. mai 2022. Ved dokumentasjon på sykdom vil deltakerkort refunderes frem til innsjekking.

§3 / §11 - GJENNOMFØRING

Fredrikstad Cup følger Norges Håndballforbunds reglement, med noen lokale justeringer. For hele turneringsreglementet se her - www.fredrikstadcup.no/reglement