Påmeldingen åpner ikke før 4. oktober klokken 18:00