OVERNATTING

OVERNATTING

Overnattingsopplevelsen er viktig for både store og små deltakere. Bostedet er der man får utfolde seg sosialt, treffer nye bekjentskaper og får minner for livet. Tildelingen er nå klar og Fredrikstad Cup ønsker alle hjertelig velkommen.

Praktisk informasjon