Tapt og funnet

Det er fort gjort å glemme, spesielt under morsomme cupdager. Fortvil ikke! Vi bidrar etter beste evne for at gjenglemte ting skal kunne forenes med sine eiere.

  • Det er kun håndballer merket med navn som er blitt tatt vare på.
  • Bankkort, og diverse verdikort, er ikke fotografert. Ta kontakt dersom du tror du har mistet et kort av noe slag.
  • Vi er ikke i besittelse av noe utover de gjenstandene som er fotografert, da foruten om bankkort og andre verdikort.
  • Gjenkjenner du noe gjenglemt? Beskriv gjenstanden(e) godt og send oss navn, adresse og telefonnr. til stian@fredrikstadcup.no
  • Vi returnerer gjenglemt kostnadsfritt iløpet av noen dager.

 

May 29, 2024