thumb image

Fredrikstad Cup + Elv og Hav = ❤️

May 9, 2021

Fredrikstad Cup kan fornøyd meddele at vi har inngått et samarbeid med Miljøstiftelsen Elv og Hav – en Fredrikstadbasert miljøvernsaktør som gjennom en årrekke har arbeidet for et ryddig og rent marint miljø. Blant annet drifter Elv og Hav Kystlotteriet, et miljøkonsept som oppmuntrer til- og belønner innsats gjennom premiering.

Gjennom et aktivt samarbeid skal vi fremover spre Miljøvernstiftelsen Elv og Havs budskap til hele Norges land, og med det rekruttere flere frivillige søppelryddere til nærmiljøet, kysten og elvebreddene våre. I tillegg skal vi sammen arbeide aktivt inn mot idretten med kunnskapsformidling for å øke bevisstgjøringen rundt de menneskeskapte miljøutfordringene hav og elver står ovenfor- og som bare mennesker kan løse gjennom å arbeide sammen.

Les mer om stiftelsen på elvoghav.no

Vi gleder oss masse til å gjøre en innsats.

Hilsen oss i Fredrikstad Cup

Rune Berntsen (fra venstre, daglig leder Elv og Hav), Molly Olsen (Østsiden jenter 11), Stian Torp (logistikkleder Fredrikstad Cup), Lars Olsen (sportssjef Fredrikstad Cup og Sten Helberg (prosjektleder Elv og Hav) er alle klare for innsats for mijløet. Foto: HARRY JOHANSSON / Fredriksstad Blad

FLERE NYHETER

 
Fredrikstad MiniCup 2021!
733 dager har gått siden Norges største håndballcup i 2019. Endelig kan vi igjen invitere til håndballfest i Fredrikstad for utvalgte lokale lag.
 
Fredrikstad Cup + Elv og Hav = ❤️
Fredrikstad Cup kan fornøyd meddele at vi har inngått et samarbeid med Miljøstiftelsen Elv og Hav - som arbeider for et rent og ryddig marint miljø.
 
Fredrikstad Cup 2021 avlyst!
Regjeringen har kommet med plan for gjenåpning av landet. Vi ser ikke lenger mulighet for å kunne gjennomføre og Fredrikstad Cup er derfor avlyst.