Norges største håndballcup i 2021 er avlyst

Regjeringen la denne uken frem planen for gjenåpning av landet. I den anledning har vi rådført oss og konkludert med at det ikke lenger er mulig å gjennomføre en trygg håndballfest i Pinsen, selv med omfattende smittevernstiltak. Trygghet for våre barn og ungdommer er alltid først på vår prioriteringsliste.

Planen for gjenåpning er delt opp i flere faser med tilhørende restriksjoner. Myndighetenes prognose er at man i Pinsen vil være i fase 1 eller fase 2 av denne planen. Fase 3 er ikke realistisk da den er forespeilet først en gang i løpet av juni (i beste fall). Mens fase 3 åpner for konkurranse på tvers av kommunegrenser med rundt 200 personer innendørs, er det i fase 1 og 2 kun åpning for konkurranse innenfor kommunens grenser med enten 50 eller 100 personer innendørs.

Vi har hele veien jobbet med flere scenarioer med alt fra full gjennomføring, til et arrangement uten overnatting for lag i region Øst. Fredrikstad Cup er derimot et arrangement med bred kompleksitet og med begrensningene som nå er forespeilet er ingen av scenarioene sannsynlig. Den samme kompleksiteten, samt av hensyn til andre idrettslag er det ikke mulig å utsette håndballfesten til høsten.

Vi må derfor kaste inn håndkleet og avlyse Fredrikstad Cup 2021.

Til sist vil vi presisere at Fredrikstad Cup skal være Norges beste arrangementet for barn og unge. Vi begynner derfor allerede nå å se fremover mot 2022. Fredrikstad Cup er en merkevare som skal oppleves og nytes i sin helhet av deltakere, foreldre, sponsorer og øvrige. Det er bare å begynne å glede seg til nye muligheter fra 3. til 6 juni 2022.

Vi prekæs igjen – God sommer!

Informasjon til lag som har fått plass i 2021

For lagene som har fått bekreftet plass til årets Fredrikstad Cup gjelder følgende:

  • Deltakeravgiften (A og B kort) refunderes i sin helhet innen 1. mai.
  • Laget meldes på til Fredrikstad Cup 2022 (i ny klasse) og påmeldingsavgiften overføres i sin helhet. Dette sikrer laget plass til neste års store håndballfest.
  • Laget vil få mulighet til å melde seg av Fredrikstad Cup 2022 innen 1. september. Påmeldingsavgiften vil da bli refundert i sin helhet, men laget må da følge vanlig påmelding sammen med nye lag om man ønsker å delta.

Eventuelle nye lag som ønsker å delta kan melde seg på til de resterende plassene når påmeldingen åpner den 5. oktober 2021 klokken 18:00. Når håndballen nå åpner opp igjen, venter vi stor pågang!

For lag i Nedre Glomma regionen

Oppdatering: Det blir lokal utgave av Fredrikstad Cup!

Håndballfesten er avlyst først og fremst fordi det ikke er lov å samle lag på tvers av kommunegrensene. Avhengig av hvilken fase landet er i fremover, kan det komme en åpning for å gjennomføre en redusert utgave av Fredrikstad Cup kun for lokale lag. Det er ventet mer informasjon fra Kulturministeren i løpet av noen få uker som vil avklare dette.

Skulle det være mulig å gjennomføre en turnering (med kun kamper) for lokale lag i løpet av våren / tidlig sommer vil vi sende ut informasjon om dette til aktuelle lag.

Sven Helge Hagen
Turneringsleder Fredrikstad Cup
Østsiden Idrettslag Fredrikstad

Sven Helge Hagen / Turneringsleder til venstre i bildet sammen med resten av administrasjonen.

April 8, 2021
Vi oppdaterer nå sidene for 2023. Noe info kan derfor være utdatert. Påmelding åpner 5. oktober 18:00!