SPORTSLIG

SPORT

Selv med mange Opplevelser utenfor håndballbanen, er det selvfølgelig dét på banen som virkelig teller. Med 700 lag fra hele Norge kan vi tilby kamper mot nye, spennende og utfordrende lag både på jente -og guttesiden.

Selv med mange Opplevelser utenfor banen, er det håndballen som står i fokus i Pinsen.

SPILLTILBUD

Som en av få håndballcuper i Norge kan Fredrikstad Cup tilby en god variasjon i både yngre og eldre lag, både på jente -og guttesiden *. Lagene er fordelt på alle regioner i Norge med over 50 % av lag fra utenfor Viken.

I Fredrikstad Cup er dere garantert å møte opptil flere nye lag for sesongen.

KLASSER

Håndballsesongen varer fra 1.7 til 30.6 og under Fredrikstad Cup 2023 gjelder da aldersbestemmelsene for 2022/2023 sesongen.

Spilltilbudet er følgende:

 • 9 år (2013) - 6'er på full bane (nedsenker)
 • 10 år (2012) - 6'er på full bane (nedsenker)
 • 11 år (2011) - 6'er på full bane (nedsenker)
 • 12 år (2010) - 6'er på full bane
 • 13 år (2009) - A + B sluttspill
 • 14 år (2008) - A + B sluttspill
 • 15 år (2007) - A + B sluttspill
 • 16 år (2006) - A + B sluttspill
 • 20 år (2002) - A + B sluttspill

* I 2022 deltok hele 187 guttelag fordelt på alle klasser.

SPILLETIDER

 • Alle kamper 9 til 11 - 1 x 15 (Full bane)
 • Innledende 12 til 14 - 1 x 20
 • Sluttspill 13 til 14 - 2 x 12
 • Innledende 15 til Senior - 2 x 14
 • Sluttspill 15 til Senior - 2 x 14

ANTALL KAMPER

Fra 13 år settes det opp puljer a fem lag hvor minst fire lag går til sluttspill.

For de yngste tilbys 5 eller 6 kamper - fordelt på kun 2 dager(!). Dette i tillegg til "Fangene på fortet" (9-11), DNB konserten og aktiviteter.

ARENAER

Vi benytter oss av 34 spilleflater hvorav 29 er samlet på 3 spillesteder i Fredrikstad. Alle nås med shuttlebuss maks 10 minutter fra vår hovedarena.

 • Kongsten Arena (1-5), Torsnesveien 12 (flerbrukshall)
 • Kongsten Arena (51-53), Torsnesveien 12 (spilledekke)
 • Borgehallen (6), Borgeveien 48A (flerbrukshall)
 • Glemmenhallen (7), Freskoveien 1 (flerbrukshall)
 • Blomsterøyhallen (8), Enhuusveien 44 (flerbrukshall)
 • Kvernushallen (9), Kvernhusveien 1 (flerbrukshall)
 • Gresvikhallen (10), Granliveien 27 (flerbrukshall)
 • Lislebyhallen (11), Leiegata 17 (flerbrukshall)
 • Merkur Arena (21-34), Merkurveien 2 (kunstgress)
 • Østsiden Arena (41-47), Lundheimveien 6 (kunstgress)

  Alle A sluttspillkamper og A/B finaler går innendørs.

REGLEMENT

Vi følger NHF Øst sitt reglement med noen få lokale tilpasninger.

Se hele reglementet