SIKKERHET

SIKKERHET

Håndballfesten skal oppleveles som trygg for både små og store deltakere, og for småbekymrede foreldre. Fredrikstad Cup har et svært godt samarbeid med Politiet, Brannvesenet, Helsevesenet og Fredrikstad Kommune slik at alle våre deltakere skal kunne kose seg i trygge rammer hele Pinsen.

Håndballfesten skal oppleveles som trygt både for små og store deltakere, og for foreldre.

SANITET

Fredrikstad Cup samarbeider med Røde Kors på sanitet. Det er satt opp sanitetsbaser på Kongsten, Merkur -og Østsiden Arena med ambulanse og hjelpemannskap. Det er også tilgjengelig leke under hele arrangementet slik at man enklere kan få korrekt hjelp.

OVERNATTING

På overnattingsstedene er det bemanning hele døgnet av et frivillig mannskapskorps. Fredrikstad Cup samarbeider i tillegg med Quality Security som kan bistå ved behov.

Fredrikstad Cup har kontinuerlig dialog med Fredrikstad Brannvesen og eier av byggene når det gjelder brannsikring, brannkoridorer og brannvarslere.

DNB KONSERTEN

Konserten er den største aktiviteten i løpet av Fredrikstad Cup hvor flere tusen barn og unge i alle aldere koser seg i idylliske omgivelser.

For en trygg opplevelse uansett alder settes derfor sikkerheten høyt. Konserten er godkjent av alle nødetater og det benyttes profesjonelle vakter i tillegg til politiet. Området er stort og oversiktlig siden det er utendørs.

Det har tidligere ikke vært noen hendelser utover noen overtråkk.

COVID-19

Fredrikstad Cup følger til enhver tid de gjeldende retningslinjene fra myndighetene nasjonalt og lokalt.