SIKKERHET

SIKKERHET

GENERELT

Håndballfesten skal oppleveles som trygg for både små og store deltakere, og for småbekymrede foreldre. Fredrikstad Cup har et godt samarbeid med Politiet, Brannvesenet, Helsevesenet og Fredrikstad Kommune slik at alle våre deltakere skal kunne kose seg i trygge rammer hele Pinsen.

SANITET

Fredrikstad Cup samarbeider med Røde Kors på sanitet. Det er satt opp sanitetsbaser på Kongsten, Merkur -og Østsiden Arena med ambulanse og hjelpemannskap. Lege er også på vakt under hele arrangementet.

Røde Kors kan nås direkte på 97577157 (så lenge kampene går).

BOSTEDENE

På bostedene er det bemanning hele døgnet av et frivillig vertskap. Fredrikstad Cup samarbeider i tillegg med et vaktselskap som kan bistå.

Fredrikstad Cup har kontinuerlig dialog med Fredrikstad Brannvesen og eier av byggene når det gjelder brannsikring, brannkoridorer og brannvarslere.

CUP-KONSERTEN

Konserten er den største aktiviteten i løpet av Fredrikstad Cup hvor flere tusen barn og unge i alle aldere koser seg i idylliske omgivelser.

Konserten er godkjent av alle nødetater og det benyttes profesjonelle vakter i tillegg til politiet. Området er stort og oversiktlig siden det er utendørs.