CUPOPPSETT 2017 - BUSSOPPSETT

I samarbeid med Nettbuss og Østfold Kollektivtrafikk er det i løpet av håndballfesten hele 30 busser i sving for å frakte våre deltakere mellom alle byens skoler og arenaer. Vi anbefaler alle å benytte seg av tilbudet, da det både er enkelt og miljøvennlig. Bussen er gratis for alle deltakere, og de som har løst parkeringsbillett på Kongsten

Til informasjon trykkes det ikke opp egne busslister i lagpermen. Dette tilsvarer nemlig hele 40000 ark, som selvfølgelig ikke er heldig for miljøet. Derimot kan du enkelt laste de ned eller lese de her gjennom helgen. Kortfattet er rutetilbudet følgende:

* Det er ett lite opphold i transporten mellom skole og hovedarena midt på dagen grunnet begrensninger.

** Det er forventet mange deltakere til konserten. Vi har ikke nok busser til å få alle hjem på første forsøk. Men alle skal komme trygt tilbake på skolen. Det er derfor satt inn vesentlig flere busser enn i 2016, det vil derfor være bedre kapasitet i år. I tillegg er konserten tidligere ferdig.

Last ned eller se oppsettet her:

Velg ønsket rute under eller last ned alle samlet. Vi anbefaler spesielt å lese ruteoversikten. Her får man en oversikt over hvilke ruter man kan benytte ut fra hvilken skole eller arena man er på. Her finner man også en god oversikt over alle knutepunkter. Noen busser kan man hoppe av eller på i løpet av ruten for å komme til en arena.

Generelt  -  Generell info og fredagsruter  -  Ruteoversikt

Oppsummering  -  Alle rutetider  -  Alle holdeplasser/knutepunkt

Bussrute 1  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt
(På ruten: Borgehallen - Kjølberg skole - Borge ungdomsskole - Sagabakken (Uno X) - Kongsten Arena)

Bussrute 2  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt
(På ruten: Begby skole - Borge barneskole - Kongsten Arena)

Bussrute 3  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt
(På ruten: Nabbetorp - Østsiden Arena - Sagabakken - Kongsten Arena)

Bussrute 4  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt
(På ruten: Sentrum - Trara skole - Glemmenhallen - Merkur Arena - Trosvik skole - Kongsten Arena)

Bussrute 5  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt  -  Alternative holdeplasser/knutepunkt
(På ruten: Sentrum - Fjellberg båthavn (Merkur Arena) - Hurrød skole - Gressvikhallen - Gressvik ungd.sk. - Rød skole Onsøy - Kongsten Arena.)

Bussrute 6  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt  -  Alternative holdeplasser/knutepunkt
(På ruten: Glemmenhallen - Nøkleby skole - Lislebyhallen - Hauge skole - Haugåsen skole - Rekustad skole - Kongsten Arena.)

Bussrute 7  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt
(På ruten: Torsnes skole - Kongsten Arena)

Bussrute 8  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt  -  Alternative holdeplasser/knutepunkt
(På ruten: Sentrum - Trara skole - Glemmenhallen - Merkur Arena (Shellstasjon) - Kvernhuset skole - Kvernhushallen - Ambjørnrød skole - Kongsten Arena)

Bussrute 9  -  Rutetider  -  Holdeplasser/Knutepunkt
(På ruten: Rødsmyra skole - Kråkerøy ungdomssk. - Blomsterøyhallen - Rød skole Kråkerøy - FFA/Wang/HiOF - St.Croix-krysset (bussbytte til Merkur Arena) - Kongsten Arena)

22. NOVEMBER
KL. 18:00
Det er den magiske datoen. Da åpener påmeldingen til Norges største håndballfest på våre nettsider. Med kun 700 plasser er det viktig å være tidlig ute. I 2017 ble plassene revet bort den første kvelden.
GI MEG GJERNE ET GRATIS PIP