Vi arbeider nå på våre nettsider for å vise alle årets spennende nyheter og forbedringer. Siden er derfor ikke helt oppdatert. Kom gjerne tilbake rundt 10. september for all informasjon. Påmeldingen åpner den 22. november. Ta kontakt om du lurer på noe!

HÅNDBALLFEST FOR ALLE!

I Fredrikstad Cup står Samhold først. Vi ønsker å tilby gode Opplevelser til alle, uansett alder og kjønn. Som en av få i Norge kan vi tilby en svært god variasjon i både yngre og eldre lag, både på jente og guttesiden *. Ta derfor med hele klubben til Norges største håndballcup og bygg en unik klubbfølelse på tvers av lagene.

Vi har de siste årene opplevd en god vekst på guttesiden og i 2016 deltok det hele 172 guttelag. Dette gir ett godt sportslig tilbud i alle alderstrinn på guttesiden, noe som ofte kan være en utfordring ved noen fellescuper.

DAME / JENTEKLASSER
Klasse Alder / Divisjon Spillesystem Spilletid
Jenter 9 år Født 1.1.2008 eller senere Aktivitetserie (6er - full bane) 1 x 15 min
Jenter 10 år Født 1.1.2007 eller senere Aktivitetserie (6er - full bane) 1 x 15 min
Jenter 11 år Født 1.1.2006 eller senere Aktivitetserie (6er - full bane) 1 x 15 min
Jenter 12 år Født 1.1.2005 eller senere A + B Sluttspill 1 x 20 min
Jenter 13 år Født 1.1.2004 eller senere A + B Sluttspill 1 x 20 min
Jenter 14 år Født 1.1.2003 eller senere A + B Sluttspill 1 x 20 min
Jenter 15 år Født 1.1.2002 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Jenter 16 år Født 1.1.2001 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Jenter 17 år Født 1.1.2000 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Jenter 18 år Født 1.1.1999 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Dame Senior A 1 til 4. divisjon * A Sluttspill 2 x 14 min
Dame Senior B 5 til 6. divisjon ** A Sluttspill 2 x 14 min

* Dame Senior A - opptil 4 divisjon tilsvarende det norske seriesystemet.
** Dame Senior B - 5 og 6 divisjon + yngre klasser tilsvarende det norske seriesystemet.


HERRE / GUTTEKLASSER
Klasse Alder / Divisjon Spillesystem Spilletid
Gutter 9 år Født 1.1.2008 eller senere Aktivitetserie (6er - full bane) 1 x 15 min
Gutter 10 år Født 1.1.2007 eller senere Aktivitetserie (6er - full bane) 1 x 15 min
Gutter 11 år Født 1.1.2006 eller senere Aktivitetserie (6er - full bane) 1 x 15 min
Gutter 12 år Født 1.1.2005 eller senere A + B Sluttspill 1 x 20 min
Gutter 13 år Født 1.1.2004 eller senere A + B Sluttspill 1 x 20 min
Gutter 14 år Født 1.1.2003 eller senere A + B Sluttspill 1 x 20 min
Gutter 15 år Født 1.1.2002 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Gutter 16 år Født 1.1.2001 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Gutter 18 år Født 1.1.1999 eller senere A + B Sluttspill 2 x 14 min
Herre Senior A Alle divisjon A Sluttspill 2 x 14 min

Endringer kan forekomme i alle klasser basert på antall lag helt frem til kampoppsettet publiseres.

22. NOVEMBER
KL. 18:00
Det er den magiske datoen. Da åpener påmeldingen til Norges største håndballfest på våre nettsider. Med kun 700 plasser er det viktig å være tidlig ute. I 2017 ble plassene revet bort den første kvelden.
GI MEG GJERNE ET GRATIS PIP